Barrett Cultural Values Assessment

De digitale tool van het Barrett Waardenonderzoek maakt het mogelijk met een tijdinvestering van slechts 15 minuten per medewerker een goed inzicht te krijgen in de cultuur van de organisatie op dit moment.

De huidige organisatiewaarden worden gekoppeld aan de waarden die elke medewerker persoonlijk van belang vindt en aan door de medewerkers gewenste waarden voor de organisatie.

Waarden kunnen de effectiviteit van de organisatie bevorderen of juist belemmeren (de beperkende waarden). Het Cultural Values Assessment van Barrett geeft snel inzicht in de mate van ineffectiviteit van de organisatie, veroorzaakt door culturele belemmeringen. In heldere grafieken wordt dit vervolgens weergegeven.

Barrett plaatje

 

Toepassing is relevant bij bijvoorbeeld:

  • o  Aanstaande of recentie fusies
  • o  Onduidelijkheid over informatiestromen
  • o  Snelle groei of krimp van de organisatie
  • o  Reorganisatie
  • o  Hoog ziekteverzuim
  • o  Voor- en nameting bij verandertraject