Best Year Yet

Best Year Yet voor jou als ondernemer

Best Year Yet is een uniek programma, gebaseerd op de aanname dat iedereen in staat is de kwaliteit van zijn/haar leven te verhogen en de resultaten te bereiken die je wilt en nodig hebt. Het programma bestaat uit drie aandachtsgebieden: leer jezelf kennen, creëer een inspirerend plan voor jouw allerbeste jaar, en maak het ook werkelijkheid. 

Een voorwaarde om iets te bereiken is dat je er een helder en concreet beeld van maakt, alsof het al zo is. Als je niet precies weet wat je wilt, zul je het ook niet bereiken. Om in het komende jaar de resultaten te bereiken die je wilt:

  • Kijk je naar je successen, naar wat je hebt bereikt, maar ook naar waar je teleurgesteld in bent en wat je van beide kunt leren.
  • Werk je aan het bloot leggen van je belemmerende overtuigingen en gedragspatronen die succes en vervulling in de weg staan.
  • Creëer je een nieuw denkkader, een nieuwe visie op jezelf en op de waarden die je belangrijk vindt in het leven.
  • Evalueer je de verschillende ‘rollen’ die je in je leven vervult en breng je balans aan.
  • Creëer je de juiste omgeving, binnen en buiten jezelf, om het plan ook waar te maken.
  • Kies je concrete doelen die bij jou passen en die haalbaar en inspirerend zijn.
  • Zorg je ervoor dat je je doelen ook daadwerkelijk gaat bereiken en je plan gaat realiseren.

Je focust uiteindelijk op 10 concrete doelen die in het komende jaar voor jou het meest belangrijk zijn om jouw succes als ondernemer te garanderen. De basis hierbij is je mindset en een aantal richtlijnen voor je gedrag als ondernemer. 

Best Year Yet voor Teams

Veel organisaties ervaren dat werknemers hun potentieel niet volledig benutten. Het ontbreekt ze aan focus, ze stellen onvoldoende prioriteiten of ze worden afgeleid door gebeurtenissen en activiteiten buiten het werk. Best Year Yet® pakt belemmeringen aan die er voor zorgen dat mensen zich niet volledig geven en stelt prioriteiten. Door het wegnemen van de belemmeringen en het creëren van een positieve interne focus bereiken werknemers wél wat ze zich ten doel stellen. Ze hebben helder voor ogen waarop ze zich moeten focussen, weten beter om te gaan met veranderingen en handelen volgens prioriteiten. Hierdoor zijn ze niet langer speelbal van de omstandigheden en hebben ze een helder beeld hoe het komend jaar er uit gaat zien. Deze helderheid zorgt voor energie, inspiratie en verantwoordelijkheidsgevoel voor de resultaten en de wijze waarop deze behaald worden.

De methode

Best Year Yet® is een methode waarmee mensen en organisaties kunnen realiseren wat ze van plan zijn. Velen maken elk jaar weer goede voornemens of stellen doelen, maar na enkele weken of op zijn best maanden liggen de plannen in de kast en zijn ze vergeten of ingehaald door nieuwe prioriteiten. Met spijt kijk je soms terug op het afgelopen jaar of de afgelopen periode om te constateren dat wat je zo graag wilde, alweer niet is gelukt.
De Best Year Yet-methode is ruim 30 jaar geleden ontwikkeld door Jinny Ditzler, die zelf ontdekte dat het mogelijk was om wél je doelen te realiseren. Door middel van een eenvoudig 10-vragen proces en een goede structuur en focus realiseerden zij en de mensen om haar heen jarenlang wat zij zich ten doel stelden. Inmiddels is de Best Year Yet-organisatie wereldwijd actief in coaching van zowel organisaties, teams als individuen.